HKZ Ulm - Ehingen

Hrvatske katoličke zajednice Sveti Josip Ulm i Ehingen

Tko može biti kum/kuma na krštenju ili krizmi

 

Kum ili kuma na krštenju ili krizmi može biti:

katolik sa navršenih 16 godina života;
treba biti kršten, pričešćen i krizman;
kum ne može biti tko je samo civilno vjenčan nego mora biti i crkveno vjenčan i krizman; (moguće je vjenčati se bez svete potvrde – krizme, ali će vas svećenik upozoriti da nećete moći biti kum na krštenju i krizmi dok ne primite sakrament svete potvrde)
kum ne može biti tko je rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili živi u vanbračnoj zajednici
kum ne može biti tko živi nevjenčano (npr. kršćanski mladić i djevojka) sve dok ne sklopi sakrament svete ženidbe
kum treba provoditi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom
otac i majka ne mogu biti kumovi svome djetetu.
Krsni kum je jamac u ime Crkve da će dijete biti kršćanski odgojeno. Radi toga Crkva za kumove traži određene uvjete. Prije nego što nekoga odaberemo za kuma, potrebno je provjeriti da li ta osoba ispunjava potrebne uvjete koje traži Crkveni zakon.

Ako kumovi nisu iz naše župe trebaju otići do svog župnika, koji će im dati pismenu dozvolu da mogu biti kumovi.

Na VJENČANJU nema kumova nego samo SVJEDOCI. Za njih crkva traži da budu punoljetni (18 godina).

Kumstvo nije prijateljski čin, nego SLUŽBA U IME KATOLIČKE CRKVE. Zato Crkva traži od vjernika određene uvjete koji su potrebni da bi netko mogao vršiti službu kuma. Krsni kum je jamac u ime Crkve da će dijete biti kršćanski odgojeno. Kumstvo je put i proces a ne jednokratni čin. Kumovi su pozvani primjerom i riječju poučavati svoje kumče vjerskom životu, što znači i sami živjeti uzornim vjerničkim životom..
Ako bi roditelji zakazali u vjerskom odgoju, kumovi su pozvani na njih utjecati i podsjetiti ih da su, zajedno, pred svećenikom i okupljenom zajednicom obećali da će dijete odgajati u vjeri. S tom pretpostavkom je svećenik pristao krstiti dijete. Kumovi su pozvani primjerom i riječju poučavati svoje kumče vjerskom životu. Zbog toga se traži uzoran vjernički život.

Nadamo se da roditelji i kumovi, krštenje i život po vjeri smatraju uistinu bitnim za dijete, jer žele djetetu u životu pružiti sve najbolje (iako ono toga sada nije svjesno).