HKZ Ulm - Ehingen

Hrvatske katoličke zajednice Sveti Josip Ulm i Ehingen

Sakramenti

Važna napomena u vezi podjele svetih sakramenata
za prijave su potrebni su sljedeći dokumenti koje možete pribaviti u domovini tj. vašoj župi krštenja:
KRSNI LIST (najvažniji dokument)
PRIJAVNICA stanovanja (Meldebestätigung od Rathausa)  .

za KRŠTENJE treba RODNI LIST djeteta, vjenčani list roditelja (ako su vjenčani)
za kumove treba POTVRDA o kumovanju pri krštenju, ako nisu ovdje kršteni i integrirani.

ZAJEDNIČKA PRIPRAVA ZA KRŠTENJE:
Već od ranih kršćanskih vremena mnogi su odrasli željeli da i njihova djeca prime krštenje te tako i oni kao punopravni članovi Crkve postanu slični Isusu Kristu. To je bio razlog da je Crkva od najranijih vremena krštavala nejaku djecu što je ostalo do dana današnjega.
Roditelji koji imaju dijete za krštenje trebaju se najaviti župniku najmanje petnaest dana prije planiranog dana krštenja.
Roditelji su dužni prisustvovati pouci roditelja prije krštenja.
Roditelji su dužni donijeti dokument (Geburtsurkunde) u kojem se nalaze podaci o njihovu djetetu i vjenćani list roditelja, a(ko su vjenćani)
Roditelji novokrštenika trebaju na krštenje ponijeti krsnu svijeću i (ako žele) krsnu haljinicu te
potvrdu, posvjedočenje o prikladnosti za kumstvo koju daje vlastiti župnik, tj. u župi stanovanja krsnog kuma.
Sljedeći seminar za roditelje koji žele krstiti svoje dijete bit će
u ponedjeljak, 06.02.2023 u 18:00 sati u Ehingenu ili Ulmu.

Uveli smo zajedničke  seminare za pripravu braka kao i pripravu roditelja za krštenje djeteta.

ZAJEDNIČKI SEMINAR ZA PRIPRAVU BRAKA –
Ženidba/vjenčanje
Zaručnici koji se pripravljaju za crkvenu ženidbu trebaju proći Tečaj priprave za brak. Vjenčanje se redovito obavlja u župi zaručnika ili zaručnice. Barem 6 mjeseci prije vjenčanja, zaručnici se moraju javiti u jednu od župa svojeg prebivališta.
Dokumenti potrebni za vjenčanje su:
* KRSNI LIST; MELDEBESTÄTIGUNG  te SLOBODNI LIST
* Potvrde o pohađanju Tečaja priprave za brak
* Potvrde iz matičnog ureda na temelju kojih se crkveno vjenčanje bilježi i za građansko-civilno     područje
SAMO POTPUNE PRIJAVE VRIJEDE - PRIJAVITE SE NA VRIJEME!