HKZ Ulm - Ehingen

Hrvatske katoličke zajednice Sveti Josip Ulm i Ehingen

Pastoralna vijeća

ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE
Temeljna odrednica Drugog vatikanskog koncila je ekleziologija zajedništva i poslanja. Na temelju istog, cijela Crkva, svi vjernici, svaki prema svojoj službi, sudjeluje u pastoralnoj djelatnosti Crkve kao zajednice. Formiranje Župnog pastoralnog vijeća (ŽPV) teološka je i moralna obveza svake župne zajednice.
Župno pastoralno vijeće je savjetodavno i djelatno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Ono proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi. ŽPV potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u životu župe. Članovi Vijeća mogu biti samo praktični vjernici.
ŽPV čine:
članovi po službi: župnik, župni vikar, predstavnici vjeroučitelja, predstavnik župnog ekonomskog vijeća; voditelji i predstavnici pojedinačnih skupina u župi: župnog Caritasa, župnih zborova, skupine mladih, te drugih zajednica i udruga; članovi izabrani od strane cijele župne zajednice.
ŽPV, župe sv. Jakoba u Prelogu broji, uz župnika i župnog vikara, 28 članova. Sve predložene i izabrane kandidate župnik je predložio Ordinariju na odobrenje. Po primitku Odobrenja održana je 1. konstituirajuća sjednica ŽPV, 23. 02. 2013. na kojoj su izabrani i potvrđeni kandidati imenovani članovima ŽPV. Mandat traje 5 godina.
Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća.