HKZ Ulm - Ehingen

Hrvatske katoličke zajednice Sveti Josip Ulm i Ehingen

Krštenje

Sveti krst je temelj cijeloga kršćanskog života, ulaz u život Duha (vitae spiritualis ianua) i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionici njezina poslanja: “Krštenje je sakrament preporođenja vodom i riječju”.

Foto: Vukadin

DOKUMENTI POTREBNI ZA KRŠTENJE DJETETA:
RODNI LIST (Geburtsurkunde) djeteta
VJENČANI LIST RODITELJA: iz crkve i iz općine
TOČNA I POTPUNA ADRESA RODITELJA
MELDEBESTÄTIGUNG
POTVRDA ZA KUMOVANJE OD KUMOVA

Prema učenju Crkve kumstvo nije prijateljski čin, kumstvo je SLUŽBA U IME KATOLIČKE CRKVE. Zato Crkva traži od vjernika sakramentalne uvjete koji su potrebni da bi netko mogao vršiti službu kuma. Krsni kum je jamac u ime Crkve da će dijete biti kršćanski odgojeno.

Termini zajedničke priprave:

Ponedjeljak, 11.09.2023. u 18 sati
Ponedjeljak, 02.10.2023. u 18 sati